Disclaimer

Laatst bijgewerkt  17.09.2020:

Bedrijfsnaam

FlyerTotaal is een handelsnaam van Hart voor Reclame

Social Media

FlyerTotaal/ Hart voor Raclame is niet verantwoordelijk voor wat door werknemers, klanten en derden wordt vermeld op hun persoonlijke social media-pagina's.

Links met andere websites / informatie van derden

Deze website bevat links naar externe webpagina's. FlyerTotaal/ Hart voor Reclame is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van webpagina's waarnaar een link is opgenomen op deze website of webpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie- en Privacybepalingen zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

U mag op uw eigen website een link plaatsen naar een pagina van de website van FlyerTotaal/ Hart voor Reclame . De webpagina waarop de hyperlinkstatus volledig moet verdwijnen of de webpagina vanFlyerTotaal/ Hart voor Reclame moet in een nieuw venster worden geopend. Het URL-adres van FlyerTotaal/ Hart voor Reclame moet duidelijk zichtbaar zijn. FlyerTotaal/ Hart voor Reclame is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op onze site wordt verstrekt. Als iemand een actie op het platform maakt voor de actie van FlyerTotaal/ Hart voor Reclame of een reactie plaatst op een van de acties, behoudt FlyerTotaal/ Hart voor Reclame zich het recht voor om die bijdrage van de site te verwijderen.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, behoren alle rechten, inclusief copyright en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie toe aan FlyerTotaal/ Hart voor Reclame Bezoekers kunnen de website en de informatie raadplegen en kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld om een kopie te reproduceren of voor eigen gebruik te bewaren. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van FlyerTotaal/ Hart voor Reclame op een andere webpagina is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FlyerTotaal/ Hart voor Reclame.

Ongevraagde ideeën verzenden

Indien u ongevraagde ideeën en / of materialen, inclusief maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website of deze naar FlyerTotaal/ Hart voor Reclame stuurt via e-mail of anderszins, zal FlyerTotaal/ Hart voor Reclame de het recht om materialen te gebruiken, kopiëren en / of commercieel te exploiteren, in de ruimste zin, zonder vergoeding, en FlyerTotaal/ Hart voor Reclame zal niet op de materialen worden bewaard om geheim te houden. U vrijwaart hierbij FlyerTotaal/ Hart voor Reclame voor alle schade die geleden wordt en alle kosten die FlyerTotaal/ Hart voor Reclame maakt met betrekking tot claims van derden dat het gebruik en / of de werking van de Materialen inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is voor een derde partij.

Phone
×

Laat ons u terugbellen!

Vul het onderstaande formulier in en klik om te verzenden, we bellen u zo snel mogelijk terug.

FlyerTotaal
Beantwoord al uw vragen!

Hallo daar, ik ben hier om te helpen, dus laat me weten wat er aan de hand is en ik zal graag een oplossing vinden.

Start Chat met